• 20.06.2018 - 24.06.2018
  Nguyên Lê
  MO - Essaouira
  Gnaoua Festival
  Project
  Ha Noi Duo
 • 12.07.2018
  Nguyên Lê
  CH - Lugano
  Festival
  Project
  w/ Orchestra della Svizzera Italiana
 • 14.07.2018
  Nguyên Lê & Ngó Hông Quang
  DE - Bietigheim
  Festival
  Project
  Ha Noi Duo & Friends
 • 28.07.2018
  Youn Sun Nah , Nguyên Lê
  FR - Albertville
  Albertville Jazz Festival
  Project
  She Moves On
 • 17.10.2018 - 24.10.2018
  Nguyên Lê
  FR - Lyon
  Musee des Confluences
  Project
  rehearsals "Overseas"
 • 25.10.2018 - 27.10.2018
  Nguyên Lê
  FR - Lyon
  Musee des Confluences
  Project
  "Overseas"
 • 29.11.2018
  Nguyên Lê
  FR - Chambery
  tbc
  Project
  Ha Noi Duo
 • 22.12.2018
  Nguyên Lê
  CH - Lausanne
  Chorus
  Project
  w/ Baiju Blatt